กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

ติดต่อเรา

ข้อมูลที่อยู่ติดต่อ...

กองกลาง สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9640 โทรสาร 0-7329-9610