ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

25 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เรื่อง  แนวปฏิบัติขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด