กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

วิธีการจัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง/เช่าพัสดุ ผ่านระบบ ERP

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด