คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 4369/2566 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 4369/2566 เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด