คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด