ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกที่ได้รับการเข้าสรรหาเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565

7 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกที่ได้รับการเข้าสรรหาเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565   

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด