กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกที่ได้รับการเข้าสรรหาเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกที่ได้รับการเข้าสรรหาเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565   

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด