ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกจากการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนโดยตรงและลับเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565

7 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกจากการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนโดยตรงและลับเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565  

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด