กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกจากการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนโดยตรงและลับเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกจากการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนโดยตรงและลับเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565  

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด