กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประชุมเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนคัดเลือกบุคลากรเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประชุมเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนคัดเลือกบุคลากรเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี  

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด