ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2565

17 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด