กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

สถิติการใช้ห้องประชุมในปี 2565 แยกตามหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก (นับจำนวนครั้ง)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด