คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2565

21 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2565  

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด