คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2564

19 กุมภาพันธ์ 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี  ประจำปีการศึกษา 2564

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด