คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8 กุมภาพันธ์ 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด