กองกลาง จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงานโครงการ กศ.ปช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

27 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 วันนี้ (27 ธันวาคม 2564) เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมหารือโครงการ กศ.ปช. ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาผู้ปฏิบัติงานโครงการ กศ.ปช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565