กองกลาง ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง ครั้งที่ 2/2564

4 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2564) นางฐานิดา  เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง ครั้งที่ 2/2564 มีวาะการประชุมที่สำคัญ อาทิ การพิจารณาคำสั่ง เรื่อง การมอบหมายงานของบุคลากรกองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการพิจารณาการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรกองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้น ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคาร 20 (ภาพ/ข่าว : สมชาย เดเบาะ)