นโยบาย No Gift Policy

14 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด