ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งประธานและกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ

4 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งประธานและกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด