ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

28 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด