กองกลาง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

12 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

กองกลาง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

นางฐานิดา  เดือนจำรูญ  ผู้อำนวยการกองกลาง มอบหมายให้งานพัสดุ จัดประชุมความเสี่ยง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 มีวาระสำคัญ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม RM 2 โดยมีคณะกรรมการความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมงสุ่ย เจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 (ภาพ/ข่าว : สมชาย)