กองกลาง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2562

4 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

กองกลาง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2562

นางฐานิดา  เดือนจำรูญ  ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 มีวาระสำคัญ เรื่อง การวิเคราะห์และการจัดลำดับความเสี่ยงกองกลางและการเสนอหัวข้อในการจัดการความรู้ (KM) ณ ห้องประชุมงสุ่ย เจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 (ภาพ/ข่าว : สมชาย)