กองกลาง จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561

23 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

นางสุมล  เพ็ชร์แก้ว  ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2561 มีวาระสำคัญ เรื่อง การวิเคราะห์และการจัดลำดับความเสี่ยงกองกลาง ณ ห้องประชุมงานธุรการ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (ภาพ/ข่าว : สมชาย)