กองกลาง จัดประชุมพิจารณา KPI หัวหน้างานของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1/2562

19 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

นางสุมล  เพ็ชร์แก้ว ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการจัดประชุมพิจารณา KPI หัวหน้างานภายในกองกลาง ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1-2562 โดยมีหัวหน้างานทุกงานเข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกองกลาง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ภาพ/ข่าว : สมชาย เดเบาะ)