ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประชุมเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนคัดเลือกบุคลากรเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

30 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประชุมเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนคัดเลือกบุคลากรเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี  

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด