กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี ประเภทบุคคลภายนอก (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง  รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี ประเภทบุคคลภายนอก (เพิ่มเติม) 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด