กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1-2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1-2565

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด