กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2565

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2565  

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด