กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด