กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับส่วนราชการและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 และผู้ที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับส่วนราชการและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 และผู้ที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด