กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2564 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด