กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
|

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ฉบับที่ 12 (ครั้งที่ 5)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ฉบับที่ 12 (ครั้งที่ 5)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด