เอกสารประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เอกสารประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด